Bod č.70.:

KŘTÚ/11 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za I. a II. čtvrtletí 2015 a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2015

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za I. čtvrtletí roku 2015)
Příloha č.2 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za II. čtvrtletí roku 2015)
Příloha č.3 (Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX