Bod č.19.:

FIN/4 - Postup žádosti o nadační příspěvek pro projektový záměr „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ do 3. kola hodnocení

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Smluvní rámec)
Příloha č.2 (Základní podmínky)
Příloha č.3 (Oznámení nadace Proměny)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 76/2015)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 353/2015) (*)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP P2 č. 49/2015)
Příloha č.7 (Etapizace projektu)
Příloha č.8 (Vyjádření správců sítí)
Příloha č.9 (Rozpis financování)
Příloha č.10 (Propočet nákladů projektu)
Předloženo na stůl č.1 (Správné znění přílohy č. 5)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:501 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX