Bod č.20.:

FIN/5 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Modernizace 50. MŠ Družby 4, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Návrh smlouvy č. 15235013)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 75/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:502 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX