Bod č.18.:

FIN/3 - Podání žádosti o svolání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Související usnesení orgánů města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:500 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX