Bod č.26.:

TN/1 - Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: znění odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 ZVZ)
Příloha č.2 (č. 2: jmenovitý seznam investičních akcí OI MMP, ze kterého vyplývají vnitřní rozpočtová opatření k zajištění financování předmětné investiční akce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:508 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX