Bod č.27.:

TN/2 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: Znění uzavřené smlouvy o spolupráci mezi SŽDC, s. o. a statutárním městem Plzeň k předmětné akci)
Příloha č.2 (č. 2: Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi st. m. Plzeň a SŽDC s.o. )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:509 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX