Bod č.28.:

TN/3 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi st. m. Plzeň a SŽDC s.o. ) (*)
Příloha č.2 (č. 2: Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, s. o. a statutárním městem Plzeň k předmětné akci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:510 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX