Bod č.15.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření související s navýšením příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - tabulka rozpočtového opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - tabulka rozpočtového opatření včetně popisů)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic Odboru investic)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP 7/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:497 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX