Bod č.13.:

NámB/2 - Změna právní formy společnosti Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, na ústav

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktuální znění Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, o. p. s.)
Příloha č.2 (Návrh Zakládací listiny ústavu Plzeň 2015, zapsaný ústav)
Příloha č.3 (Dopis ministra kultury ČR, Mgr. Daniela Hermana, ze dne 13. 9. 2015)
Příloha č.4 (Zápis z jednání Komise kultury RMP ze dne 9. 9. 2015 (výtah))
Příloha č.5 (Rozhodnutí EP a Rady č. 1622/2006/ES – EHMK 2007-2019)
Předloženo na stůl (Nové znění přílohy č. 2)
Předloženo na stůl č.2 (Aktuální verze Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:495 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX