Bod č.4.:

PRIM/3 - Schválení nové střednědobé koncepce Městské policie Plzeň pro léta 2016 - 2018

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Předloženo na stůl (Nová důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:487 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX