Bod č.35a.:

RadM/5 - Městské soutěže na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Brněnská č. or. 41, Plzeň – byt č. 19, a Družby č. or. 21, Plzeň – byt č. 38

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Brněnská č. or. 41))
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže (Družby č. or. 21))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:519 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX