Bod č.72a.:

NámN/1 - Dopis p. Mgr. Milady Hofmanové, Jablonského 51, Plzeň, ohledně Plzeňské karty

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Informativní zpráva č.2
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX