Bod č.5a.:

ORG/3 - Jednání o zajištění softwarových licencí pro společnost Vodárna Plzeň a.s., IČ 25205625

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:489 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX