Bod č.12.:

TAJ/2 - Novela Statutu města

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Statut)
Důvodová zpráva (Statut)
Příloha č.1 (Text s vyznačením změn)
Příloha č.2 (Usnesení RMO P2 č. 200/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX