Bod č.13.:

TAJ/3 - Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2016

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán jednání ZMO P2 2016)
Příloha č.2 (Souhrnná tabulka 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX