Bod č.18.:

TAJ/5 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 19.10.2015)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 23.11.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX