Bod č.19.:

TAJ/6 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 10. 09. 2015 do 18. 11. 2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:78 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX