Bod č.4.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Nákup projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o postoupení licence a souvisejících práv )
Příloha č.2 (Podlicenční smlouva a smlouva o uzavření budoucí smlouvy)
Příloha č.3 (Informace k nákupu projektové dokumentace)
Příloha č.4 (Výzva k uzavření smlouvy dle článku 7.4. podlicenční smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy)
Příloha č.5 (Dopis náměstka primátora Mgr. Šindeláře předsedovi představenstva VODÁRNA PLZEŇ, a. s.)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Nové znění bodu 6 důvodové zprávy )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:553 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX