Bod č.91.:

VZVZ/2 - Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za I. pol. 2016

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX