Bod č.9.:

VZVZ/3 - Novelizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3 (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:558 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX