Bod č.25.:

KŽP/5 - Žádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Posekání orobince ve VKP – Luční potok, v k.ú. Valcha“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:575 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX