Bod č.10.:

SSD/1 - Projednání návrhu Územního plánu Plzeň

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Mapka)
Příloha č.2 (Mapka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:68 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX