Bod č.39.:

OPM+KPM/1 - Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2015

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1077 ze dne 15. 10. 2015)
Příloha č.2 (Vyhlášení Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2015)
Příloha č.3 (Důvodová zpráva, která je předmětem tohoto návrhu usnesení)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KPM (2. 7. 2015))
Předloženo na stůl č.1 (Správná verze návrhu usnesení)
Předloženo na stůl č.2 (Správná verze důvodové zprávy)
Předloženo na stůl č.3 (Správná verze P/1 - usn. RMP č. 1077/2015)
Předloženo na stůl č.4 (Správná verze P/2 - vyhlášení dotačního programu pro prezentaci)
Předloženo na stůl č.5 (Správná verze P/3 - důvodová zpráva k žádosti o dotaci)
Předloženo na stůl č.6 (Správná verze P/4 - zápis z jednání KPM RMP z 2. 7. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:589 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX