Bod č.83.:

OI/1 - Informativní zpráva - písemné odůvodnění navýšení ceny veřejné zakázky

(předkladatel:Ing. Grisník )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva - písemné odůvodnění navýšení ceny veřejné zakázky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX