Bod č.6.:

NámB/1 - Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Report – Gottfried Lindauer)
Příloha č.2 (Report – akce září)
Příloha č.3 (Přehled smluv od 1. 7. – 30. 9. 2015)
Příloha č.4 (Obrazová příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:555 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX