Bod č.51.:

MAJ/7 - Výkup nemovitých věcí na území města Plzně do majetku města Plzně, prodej nemovitých věcí v k.ú. Dýšina, smlouva o smlouvě budoucí kupní, dohoda o započtení, záměr prodeje - FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (záznam z jednání)
Příloha č.5 (doporučení KNM ze dne 10. 6. 2014 a ze dne 19. 5. 2015)
Příloha č.6 (geometrické plány)
Příloha č.7 (ceny nemovitých věcí na území města Plzně)
Příloha č.8 (ceny nemovitých věcí v k.ú. Dýšina)
Příloha č.9 (seznam pozemků, které slouží jako veřejné prostranství)
Příloha č.10 (modrá mapa, letecký snímek, situace (areál Ohrada))
Příloha č.11 (modré mapy, letecké snímky, plán města (Plzeň))
Příloha č.12 (modré mapy, letecký snímek (Dýšina))
Příloha č.13 (vyjádření žadatele ze dne 10. 11. 2014 a ze dne 5. 10. 2015)
Příloha č.14 (vyjádření spolku GOLF PARK DÝŠINA, občanské sdružení)
Příloha č.15 (doporučení KNM ze dne 13. 10. 2015) (*)
Příloha č.16 (usnesení RMP ze dne 29. 10. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:601 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX