Bod č.57.:

MAJ/13 - Uzavření kupní smlouvy na převod TDI v souvislosti se stavbou „Dobíjecí stanice pro elektrobusy v Krašovské ulici“ - Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost PT, a.s.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 523/2014, usnesení RMP č. 975/2014)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy )
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1060 ze dne 15. 10. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:607 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX