Bod č.59.:

MAJ/15 - Uzavření konečné KS na pozemky, na TDI a KS o zřízení věcného břemene v k.ú. Bručná v souvislosti s dokončenou stavbou „Bručná Business Park“ se společností VGP CZ VIII., a.s. a ŘSD ČR

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení RMP a ZMP z roku 2012)
Příloha č.2 (žádost investora + kolaudační souhlas)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1062/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:609 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX