Bod č.64.:

MAJ/20 - Zrušení věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžujícího pozemek parc.č. 109/6, k.ú. Újezd

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost s příslušnými doklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 1159 ze dne 29. 10. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:614 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX