Bod č.61.:

MAJ/17 - Vzájemné dary pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, které byly zasaženy TDI v souvislosti s prováděnou stavbou společnosti VGP CZ VIII., a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (SOSBD)
Příloha č.2 (usnesení RMP a ZMP z roku 2012)
Příloha č.3 (kolaudační souhlasy)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1061/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:611 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX