Bod č.49.:

MAJ/5 - Odkoupení pozemku parc.č. 106/6 v k.ú. Božkov od fyzických osob po dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas vlastníků)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 231/2009)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1057 ze dne 15. 10. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:599 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX