Bod č.5.:

MAJ/1 - Využití předkupního práva MP na výkup nemovitých věcí – staveb bez čp/če, výroba, zaps. na LV č. 9256 pro k.ú. Plzeň, stojících na pozemku parc.č. 10617/13 a na pozemku parc.č. 10617/14, vše k.ú. Plzeň – MAWI spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost s příslušnými doklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1157 ze dne 29. 10. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:550 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX