Bod č.55.:

MAJ/11 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci stavby Hromadné garáže Rabštejnská – 1. etapa, investor INBA, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II. návrhu usnesení)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (rozsah přebírané TDI - zákres)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM ze dne 13. 10. 2015)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 29. 10. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:605 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX