Bod č.89.:

KŘTÚ/11 - Přehled obsazenosti parkovacích domů za III. čtvrtletí 2015

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové Divadlo za III. čtvrtletí roku 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX