Bod č.86.:

ORG/3 - Termíny konání RMP a ZMP v roce 2016

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kalendář s termíny)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX