Bod č.50.:

MAJ/6 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků v k.ú. Valcha od tří fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek MO 3 vč. usn. RMO 3 č. 48/2014)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (zápis z jednání na MAJ 28. 7. 2015)
Příloha č.4 (akceptace kupní ceny spoluvlastníky)
Příloha č.5 (usn. RMO Plzeň 3 č. 66/2015)
Příloha č.6 (usn. ZMO Plzeň 3 č. 8/2015)
Příloha č.7 (usn. ZMO Plzeň 3 č. 62/2015)
Příloha č.8 (studie využití nových pozemků u Škodalandu)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (zaměření pozemků – SVSMP)
Příloha č.11 (snímky map)
Příloha č.12 (doporučení KNM 13. 10. 2015) (*)
Příloha č.13 (usnesení RMP ze dne 29. 10. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:600 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX