Bod č.63.:

MAJ/19 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 808/3, k.ú. Koterov, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení SDÚ ze dne 18.11. 2014 a 4. 2. 2015)
Příloha č.2 (informace ÚZSVM)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 2-Slovany)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1152/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:613 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX