Bod č.20.:

KŘTÚ/13 - Odůvodnění VZ „Zimní údržba vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2016/2017 až 2023/2024“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky )
Příloha č.2 (Zápis VZVZ ze dne 4. 10. 2015 - část)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:570 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX