Bod č.48.:

MAJ/4 - Uzavření kupní smlouvy na část pozemku v k.ú. Valcha s dvěma fyzickými osobami

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP vč. zákresu)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (snímky map)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (doporučení KNM ze dne 13. 10. 2015) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP ze dne 29. 10. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:598 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX