Bod č.8.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 9. 2015 do 12. 10. 2015

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 9. 2015 do 12. 10. 2015)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 9. 2015 do 12. 10. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:557 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX