Bod č.11.:

ŘEÚ/2 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2016 a výhledů v letech 2017 - 2019

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Finanční vztah k MO)
Důvodová zpráva (Finanční vztah k MO)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka finančního vztahu pro rok 2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Tabulka finančního vztahu pro období 2017 - 2019)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení RMP č. 738 ze dne 25. 6. 2015)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Zásady sestavení rozpočtu MP pro rok 2016 včetně rozpočtového výhledu 2017 - 2019)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení RMP č. 1178 ze dne 29. 10. 2015)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Finanční vztah rozpočtu města a MO (původní rozpočtový výhled 2016 - 2018))
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP 9/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:561 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX