Bod č.40.:

RadD/1 - Koncepce sportu v Plzni

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Koncepce sportu v Plzni) (*)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1104 ze dne 29. 10. 2015)
Příloha č.3 (Zápis z KSM RMP č. 6/2015)
Předloženo na stůl č.1 (Znění doplněného textu koncepce - str. 12)
Předloženo na stůl č.2 (Znění doplněného textu koncepce - str. 14)
Předloženo na stůl č.3 (Upravená příloha č. 1 - Koncepce sportu v Plzni) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:590 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX