Bod č.19.:

SSI/1 - Jmenovitý plán investičních akcí na r. 2016

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - tabulka plán investic)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:85 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX