Bod č.19.:

KŘTÚ/12 - Odstranění stavby konírny na pozemku p. č. st. 32/1 k. ú. Litice u Plzně v areálu bývalého velkostatku Litice v Řepné ulici

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko ÚMO Plzeň - 6 vč. rozhodnutí starosty )
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP č. j. MMP/101455/15 ze dne 25. 5. 2015)
Příloha č.3 (Souhlas s odstraněním stavby č.j. ÚMO6/1271/15 ze dne 1. 9. 2015)
Příloha č.4 (Žádost p. Jurči z 28. 8. 2013)
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP ze dne 13. 10. 2015)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1126 ze dne 29. 10. 2015)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační turistická mapa)
Příloha č.10 (Majetek města)
Příloha č.11 (Fotodokumentace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:569 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX