Bod č.72.:

PROP/8 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1867/2 v k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2 k vydržení)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.5 (stanovisko MO P2 k prodeji)
Příloha č.6 (rozhodnutí MO P2 o výši BO)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (doporučení KNM)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 1068/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:624 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX