Bod č.74.:

PROP/10 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 6525/4 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.4 (doporučení KNM 05/2015)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (doporučení KNM 10/2015) (*)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 1096/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:626 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX