Bod č.75.:

PROP/11 - Prodej pozemku p.č. 11286/35 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP+upřesnění)
Příloha č.3 (sdělení žadatele)
Příloha č.4 (usnesení RMO P1)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1164/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:627 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX