Bod č.79.:

PROP/15 - Změna usnesení ZMP č. 250 ze dne 14. 5. 2015 z důvodu žádosti o prodloužení termínu pro dokončení stavby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (upřesnění žádosti)
Příloha č.3 (usn. RMP a ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (doporučení KNM)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1167/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:631 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX