Bod č.10.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření související s navýšením příjmů z cizích daní

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření související s navýšením příjmů z cizích daní)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření související s navýšením příjmů z cizích daní.)
Příloha č.1 (Souhrnné rozp. opatř.)
Příloha č.2 (Souhrnné rozpočtové opatření včetně popisu jednotlivých rozpočtových opatření)
Příloha č.3 (Aktual. jmenovitý seznam stav. inv. OI)
Příloha č.4 (Aktual. jmen. seznam stav. inv.ost. spr.)
Příloha č.5 (Aktual. jmen. seznam nestav. inv.ost. spr.)
Příloha č.6 (Aktual. přehled použití Investičního fondu (SVS MP,SIT MP, ÚKR MP))
Příloha č.7 (Aktual. přehled použití Investičního fondu SHK)
Příloha č.8 (Usnesení ZMO Plzeň 8 - Černice č. 26 ze dne 19. 10. 2015)
Příloha č.9 (Dopis TJ Lokomotiva Plzeň)
Příloha č.10 (Žádost o podporu otevřené výzvy Pěstuj prostor 2015 – 2016)
Příloha č.11 (Pravidla otevřené výzvy Pěstuj prostor 2014 - 2015)
Příloha č.12 (Usnesení FV ZMP 8/2015)
Předloženo na stůl č.1 (Opravená příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:560 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX