Bod č.67.:

PROP/3 - Zrušení usnesení ZMP č. 456 ze dne 3. 9. 2015 ve věci přímého prodeje volné jednotky č. 1925/16 (nebytový prostor č. 1) v domě Francouzská tř. č. or. 17, v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (odstoupení od žádosti )
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 860 ze dne 13. 8. 2015)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 456 ze dne 3. 9. 2015)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1162 ze dne 29. 10. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:619 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX